Hotline: 09.17 .499 .533
MENU

HÌNH THỨC THANH TOÁN

27-12-2015
TIỀN MẶT HOẶC CHUYỂN KHOẢN

Quý khách sau khi đặt hàng có thể thanh toán bằng các hình thức sau:

- Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng.

- Chuyển khoản qua tài khoản Công ty :